Инициатори

Инициаторите на проекта ЦРУУ

Проектът се реализира от съвместен българо-японски екип, състоящ се от експерти с разнообразен академичен и стопански опит. След основаването на Центъра ЦРУУ екипът започна Пилотен курс през октомври 2004. След успешното приключване на пилотен курс (2004-2005), Центърът започна редовните си курсове от пролетния семестър през април 2005. Съдържанието на програмата беше подобрено и подсилено благодарение на опита от провеждането на пилотния курс. Общо 25 души успешно завършиха пролетния семестър. Третият курс започна през октомври 2005 като есенен семестър с край през февруари 2006. След започването на проекта се присъединиха още няколко души. С това броят на членовете му почти се удвои.

Инициаторите на проекта (отляво-надясно):
Седнали: доц. Антоанета Василева, проф. Бояна Неделчева, доц. Иван Стойчев, Хиро Мацузаки, дългосрочен експерт на JICA, Казуо Ойтани, дългосрочен експерт на JICA.