История

Съвместен българо-японски проект

След период на предварителни проучвания, на 11 февруари 2004 г. бе подписано споразумение между JICA и ИСК. Същинската подготовка започва през март 2004 г., когато двама дългосрочни експерти по линия на JICA бяха изпратени в София. Г-н Хиро Мацузаки и г-н Казуо Оитани, които са и гостуващи преподаватели в APU, консултират и насочват усилията на екипа, изпълняващ съвместния проект. Досегашният опит на двамата експерти в световния бизнес е използван в максимална степен за усъвършенстване на дейността на Центъра – предлагане на нови схеми за обучение по мениджмънт, различни от тези в конвенционалните институции. Двамата японски експерти и българските им партньори от ИСК, начело с проф. Божана Неделчева, генерален директор на ИСК, създават съвместен екип за изпълнение на отговорната задача. Екипът проведе срещи и разговори с голям брой български фирми и събра информация посредством обширно маркетингово проучване за установяване на нуждите в областта на обучението по мениджмънт. Резултатите бяха внимателно анализирани и по-късно отразени при разработването на учебния план на пилотния курс "Глобален мениджмънт и лидерство" проведен в периода октомври 2004 – март 2005 г.