Кандидатстване и прием

Документи за кандидатстване:
За кандидатстване се подават следните документи:
Заявление - формуляр;
Диплома за завършено образование – оригинал и копие;
Три паспортни снимки;
Квитанция за платена такса;
Ниво на владеене на английски - поне напреднал.
Заявления:
Заявленията се разглеждат по реда на постъпването им.
Краен срок за кандидатстване:
22 януари 2013 г.

Записването се извършва в Института за следдипломна квалификация /ИСК/, стая 104,
тел. 02-8689204, g.betov@ips.bg
Георги Бетов