Перспективи

Бъдещи перспективи

Разширяване на програмата в посока "Регионален център" за обслужване на заявки от други съседни държави Повече курсове на английски, за изграждането на "Глобални лидери" Сътрудничество с други институти Специален семинар според местните изисквания/програми удовлетворяващи потребностите на отделни компании Повече специални семинари за разпространяване идеите на Центъра Еднодневен специален “модулен” семинар по избрани теми от курсовите предмети “Библиотека ЦРУУ” с курсови материали Публикации Разширяване на мрежата чрез дейността на клуб на бивши випускници Създаване на възможности за бизнес между България и Япония Специален летен курс Дистанционно обучение

Български градове,
в които са проведени или планирани мероприятия на ЦРУУ