Поздрави от Токио

Професор в Магистърският факултет по управление на иновации в Токийски технологичен институт, д-р Осада има  съществен  принос за  прилагането и разпространението на Тоталното управление на качеството. Д-р Осада заема  важни позиции в различни организации по време на професионалното си развитие, както е посочено по-долу, като  развива процесът за идентифициране на управленските предизвикателства при  формулирането на управленчески стратегии.Чрез интегриране на този процес с политиката на управление, той е доказал новата схема, наречена „Стратегическо управление чрез политика (SMBP)“, която дава възможност да се интегрира стратегията в организационната практика. Освен това, д-р Осада систематизира метода за  стратегическо планиране в инструмент „Стратегическо планиране (S7)“. Освен, че се включва активно в областта на TQM, д-р Осада посвещава и усилия за теоретичните изследвания, като например самооценката като метод на системата за управление.
Настоящите и миналите позиции, които е заемал Д-р Осада включват: Външен одитор на Sekisui Chemical Co., Ltd, председател на комисията на JUSE по управление на качеството на ниво изследвания спонсориран от Nikkei Inc., Председател на Редакционна комисия на списание за управление на качеството, Член на организационния комитет на Симпозиум за управление на качеството, Заместник-председател на комисията за Deming Prize /награда по качество/, Председател на комитета на наградата Ookouchi, председател на Японското MOT Общество.

OSADA Hiroshi
Professor Emeritus
Tokyo Institute of Technology
CEO, Research Institute of Quality Innovation