Предмети

Съдържание на курсовете/предмети:

В съответствие с мисията и духа на Центъра, ние разработваме курсове за създаване на истински бизнес лидери със солидна преценка и умения за взимане на решения. Нашето намерение е в бъдеще повече курсове да се преподават на английски език. Курсовете покриват следните области: Управление на маркетинга Потребителско поведение Бизнес етика и социална отговорност на фирмите Стратегическо управление Управление на проекти Мотивиране и изграждане на екип Умения за комуникация и презентации Бизнес мениджмънт в глобалната среда Планиране на ресурсите на предприятието Право на интелектуалната собственост Тотално управление на качеството и др. и "Мениджмънтът в Япония"