Публикации

Връзки с обществеността

Публикации за ЦРУУ:

Нееднократно след основаването на Центъра за развитие на управленски умения, нашата работа е попадала във фокуса на пресата: през цялата 2004, 2005 и 2006 г., както в България, така и в Япония