Випускници

След церемонията по завършването на курса.
Членове на екипа и курсисти от пилотния курс
пред вратите на ИСК (ЦРУУ).

При завършването на пролетния семестър:
Проф. Кухара, членове на екипа и курсисти пред сградата на ИСК (ЦРУУ), септември 2005.