За кого са те?

Целеви групи

Вниманието и основните усилия в обучението са насочени към: Мениджъри на малки и средни предприятия Предприемачи Специалисти, които се интересуват от съвременните тенденции в управлението, включително представители на юридически лица с нестопанска цел Мениджъри и предприемачи интересуващи се от съвместна бизнес дейност с Япония.

Профил на курсиста

От тийнеджър до около 55-годишен от почти всички стопански кръгове. От организации с идеална цел. И от правителствени учреждения. Областите, в които работят курсистите обхващат почти цялата икономика: туризъм, спедитори, информационни технологии, фармацевтика, юридически фирми, хранителна промишленост, болници, печатници и др.

Редовен курс 2005: лекции при проф. Иияма