За нас

Центърът за развитие на управленски умения (ЦРУУ)

Центърът за развитие на управленски умения е създаден по съвместен българо-японски проект с участието на Японската агенция за международно сътрудничество (JICA) и Института за следдипломна квалификация (ИСК) при Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Проектът се изпълнява с подкрепата на Посолство на Япония, Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Азиатско-Тихоокеански университет Рицумейкан (Япония). Центърът предлага практически-ориентирани курсове и програми отговарящи на потребностите и очакванията на българските предприятия, особено на малките и средните предприятия. В дългосрочна перспектива се очаква усъвършенстването на управленските умения и лидерски качества на българските ръководители да повиши конкурентноспособността на българските предприятия на глобалния международен пазар. Благодарение на сътрудничеството между българските и японските експери от стопанските и образователни среди бяха създадени програми за обучение с най-добри стопански практики, включващи опита на водещи световни компании по справянето със специфични проблеми. В световен мащаб Дженерал Електрик инвестира близо 1 милиард долара в обучение и образователни програми за персонала си. Анкетата “Top 20 Companies for Leaders” на списание Chief Executive поставя компанията на 3-то място по способност да създава талантливи мениджъри.